,,Месецот на книгата”

Во чест на ,,Месецот на книгата” училишната библиотека реализираше работилница за попурализација и афирмација на книгата. За таа цел распиша ликовен и литературен конкурс за сите ученици на тема,,Книгата-огледало на писменоста”. Наградените ученици беа промовирани и наградени. Настанот го збогатија учениците од библиотекарската секција со драматизација за значењето на книгата со придружба на музичките изведби на талентираните деца, а особено со присуството на авторките Ана Бунтеска и Ксенија Трајчева која со голема љубов творат за најмладите читатели.Секако , чест и задоволство беше присуството на ООУ,,Вера Јоциќ”,,Крум Тошев” и ,,Кирил и Методиј”.

Related Post