Национален натпревар за кодирање

Тимот од ООУ„Наум Наумовски Борче“ кој го претставуваа Михаела Симјановска и Александра Јовчевска на денешниот национален натпревар за кодирање го освои ПРВОТО МЕСТО и со својот проект ќе учествува на регионалниот натпревар што ќе се одржи во рамките на Дигиталниот самит за Западен Балкан во април 2020 година во Тирана. Натпреварот е во рамки на програмата „Училишта за 21 век“ спроведена од Британскиот совет во соработка со Министерството за наука и образование и Бирото за развој на образованието.    

Related Post