Известување

Почитувани ученици и родители,

Ве известуваме дека онлајн наставатa во предметна настава се изведува преку Google classroom каде се поставуваат информации за наставата и  содржини за учење, истотака во  Google classroom треба да се поставуваат домашните задачи.

Оnline часовите ќе ги следите преку програмата  ZOOM  според распоредот кој е објавен во Google classroom. Следете ги насоките и за дополнителни информации контактирајте со раководителот на паралелка.  

Related Post