Распоредот за додатна и дополнителна настава можете да го погледнете на следниот линк: