Мисија на училиштето

Ние сме училиште кое нуди еднакви можности за учење и напредување на сите ученици и кое ги подготвува учениците со квалитетни и трајни знаења со кои успешно ќе одговорат на предизвиците на 21-от век .

Визија на училиштето

Да бидеме училиште во  кое сите учениците ќе доаѓаат со задоволство и желба за нови знаења, во кое ќе ги воспитуваат среќни и задоволни наставници, мотивирани за реализација на современа настава.