Училишната библиотека  на 03.03.2021 година реализираше едукативна работилница на тема „Сакам да знам како безбедно да пораснам во сообраќајот“ со цел учениците да ги воочат опасностите во сообраќајот, односно да се негува сообраќајната култура. За ова придонесе авторот м-р Симона Трајковска која им подари прирачници на учениците и наставниците.

Leave a Reply

Your email address will not be published.