Извештај од општински натпревар природни науки и биологија

4 одделение

Ментор Марија Депиновска

Давид Савевски – 2 награда

Марио Марковски- учество

Миа Стојановска- учество

Ментор Катерина Јовановиќ

Вероника Готиќ- пофалница

Петра Толева- учество

5 одделение

Ментор Даниела Кузманоска

Ева Тодорчевска – учество

Ментор Сашка Крстевски

Матеј Ангеловски- 2 награда

Јован Максимовски- 3 награда

Мила Мајсторова- пофалница

Давид Кеворк Н.- 3 награда

6 одделение

Ментор Фросина Ристовска

Мила Велковска- 1 награда

Јосиф Бурмузоски- пофалница

Тамара Зафировска- учество

БИОЛОГИЈА

Ментор Фросина Ристовска

7 одделение

Ема Стоилковска – пофалница

Филип Тодоров- пофалница

Марта Ацевска- учество

Михаил Гиовски- учество

8 одделение

Ана Марија Наунчевска- пофалница

Јована Георгиевска- пофалница

9 одделение

Симона Митевска – 2 награда

Димитри Толев- пофалница

Сара Петковска- учество

Извештај од регионален натпревар по математика

Ред.

бр

Име и презиме Одд Награда Ментор
1 Вероника Готиќ 4  2 награда Катерина Јовановиќ
5 Анастасија Стефановска 5 Пофалница Сања Груева
6 Мила Велковска 6 2 награда Маја Давидовска – Бошевска
8 Магдалена Величковска 7 Пофалница Валентина Коруноска
9 Михаил Гиовски 7 Пофалница Валентина Коруноска

Извештај од државен натпревар по информатика

На 20.03.2021 година  во Семос едукација со физичко присуство на натпреварувачите се одржа XXXII државен натпревар по информатика во организација на Здружението на информатичарите на Македонија (акредитирано здружение од МОН за натпреварите по информатика).  На овој натпревар учествуваа нашите ученици и ги постигнаа следните резултати:

  • Мила Велковска VI а одделение – пофалба за учество
  • Филип Тодоров VII б одделение – II место
  • Сара Петковска IХ а одделение – III награда

Извештај од регионален натпревар по информатика

На 06.03.2021 година  во Семос едукација со физичко присуство на натпреварувачите се одржа XXIX регионален натпревар по информатика во организација на Здружението на информатичарите на Македонија (акредитирано здружение од МОН за натпреварите по информатика).  На овој натпревар учествуваа нашите ученици и ги постигнаа следните резултати:

  •         Мила Велковска VI а одделение – II награда
  •          Филип Тодоров VII б одделение – III награда
  •         Сара Петковска IХ а одделение – III награда
    Со постигнатите резултати обезбедија учество на државниот натпревар.

Извештај од општински натпревар по математика

Општинскиот натпревар по математика се одржа online на 20.02.2021 поради пандемијата со Covid- 19, со учество на учениците од 4- 9 одделение.

Учениците од нашето училиште земаа учество и ги покажаа следните резултати :

Ред.бр

Име и презиме

Одд

Награда

Ментор

1

Ева Гиовска

4

Прва награда

Катерина Јовановиќ

2

Вероника Готиќ

4

Втора награда

Катерина Јовановиќ

3

Ања Стефановска

4

Трета награда

Марија Ѓорѓиева

4

Петар Стојановски

4

Трета награда

Марија Депиновска

5

Дарио Илиевски

4

Трета награда

Марија Депиновска

6

Јован Караташов

4

Учество

Марија Депиновска

7

Максим Блажевски

4

Учество

Марија Депиновска

8

Анамарија Стевковска

4

Учество

Марија Депиновска

9

Анастасија Стефановска

5

Втора награда

Сања Груева

10

Матеј Петковиќ

5

Учество

Сања Груева

11

Јосиф Бурмузоски

6

Втора награда

Маја Давидовска – Бошевска

12

Мила Велковска

6

Трета награда

Маја Давидовска – Бошевска

13

Тамара Зафировска

6

Пофалница

Маја Давидовска – Бошевска

14

Михаил Гиевски

7

Прва награда

Валентина Коруноска

15

Ива Стефановска

7

Прва награда

Валентина Коруноска

16

Филип Тодоров

7

Втора награда

Валентина Коруноска

17

Магдалена Величковска

7

Трета награда

Валентина Коруноска

18

Андреа Петковиќ

7

Пофалница

Валентина Коруноска

Право на учество на Регионалниот натпревар имаат сите ученици кои освоиле најмалку пофалница на општинскиот натпревар.