ООУ„Наум Наумовски Борче“

ООУ„Наум Наумовски Борче“

ООУ„Наум Наумовски Борче“

ООУ„Наум Наумовски Борче“

ООУ„Наум Наумовски Борче“

ООУ„Наум Наумовски Борче“

Упис на првачиња

Почитувани родители/старатели,

ООУ„Наум Наумовски Борче“ – Скопје, Ве известува дека Согласно Законот за Основно образование ќе врши запишување на учениците кои ќе посетуваат прво одделение во учебната 2021/2022 година од 04.05.2021 до 31.05.2021 година.

Право на запишување во прво одделение имаат:• деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат шест години (сите деца што се родени во 2015 година).• деца кои ќе наполнат шест години до 31 јануари наредната година (деца што се родени до 31.01.2016 година) по претходно барање од родителот и добиено мислење од од педагог или психолог во училиштето.При запишување на детето во прво одделение родителот е должен да ги достави следните документи:• Извод од матична книга на родените на детето (може и копија)• Потврда за примени задолжителни вакцини на детето;• Потврда од стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа (согласно насоките од Министерство за здравство и насоките од Поликлиника „Ченто“, потврдите за стоматолошки преглед ќе се издаваат со претходно закажан термин на тел: 02/ 2- 522- 235 локал 120) ;• Потврда од офталмолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа (согласно насоките од МОН заради пандемијата од КОВИД 19, доколку при запишување на детето во прво одделение, родителот не успее да обезбеди Потврда, доволно е да достави Упат за закажан офталмолошки преглед);•Лична карта од родител – на увид.При запишување на дете со попреченост да се достави мислење од комисија за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена подршка според МКФ.Запишувањето може да се врши со електронска пријава на услугата од МОН https://uslugi.gov.mk која ќе биде во употреба од 01.05.2021 година.Дополнително за запишување на ученикот може да пополните ПРИЈАВА која ќе ја симнете тука (Пријава за упис на ученици во прво одделение) и истата да ја испратите на следната е-маил адреса upisinnb@gmail.com. Доколку не сте во можност електронски да ја пополните пријавата ќе можете да ја подигнете од училиштето секој работен ден од 9 – 12 часот.Уписот ќе се организира во месец мај согласно Протоколите за работа во услови на Ковид 19, а за термин за опсервација на детето дополнително ќе бидете известени по пријавувањето.

Видео порака од градоначалникот Борис Георгиевски по повод патрониот празник на училиштето.

heathrow taxi

Одбележување на патрониот празник на училиштето

Положување цвеќе пред бистата на Наум наумовски-Борче
Сојузот на борците на општина Гази Баба положи цвеќе пред бистата на народниот херој Наум Наумовски-Борче по повод Денот на училиштето и донираше садници кои беа засадени во училишниот двор.
 

Отворен ден по Граѓанско образование
На 26.02.2021 година со почеток од 11.00 часот, учениците од VIII и IX одделение одржаа отворен ден по Граѓанско образование. На настанот учениците ги презентираа стекнатите знаења, вештини, иницијативи и активностите кои ги реализираа:
Презентација на учениците од 9 одд. на тема „Лекцијата што ја научивме од пандемијата“;
Презентација на учениците од 8 одд. на тема „Активна улога на граѓаните во демократското општество“;

На настанот присуствуваа претставници од БРО, МЦГО, наставници и ученици.
одговорен наставник: Лилјана Стефановска

wheel of fortune slot machine games
online bingo offers
the
plus
cleopatra slot
echtgeld casino app