На општински натпревар по природни науки, одржан на 10.03.2023 г.учениците од IV, V и VI одделение ги постигнаа следниве резултати:
IV -а одд. ментор Виолета Силјановска
Јана Георгиевска - II награда
Дафина Денковска - II награда
Јана Стојевска - II награда
Стефан Петковски - II награда
Антонио Ристовски - II награда
Теона Петкова - III награда
Михаил Дукоски - пофалница
IV -б одд. ментор Гордана Ѓорѓиевска
Јована Славковска - II награда
Иван Ангеловски - II награда
Марко Јовановски - II награда
Давор Трајковиќ - III награда
Дамјан Атанасовски - III награда
V одделение ментор Даниела Кузманоска
Теодора Гијевска - III награда
Дамјан Милошевски - III награда
VI одделение ментор Фросина Ристовска
Петра Толева - II награда
Давид Савески - II награда
Пепита Димовска - пофалница