Мила Велковска од VIII-а одделение  освои трето место на државниот натпревар Олимпијади на француски јазик, што се одржа на 8 април 2023 година, во ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје.