Конкурс за избор на првенец

ООУ„Наум Наумовски Борче“ Скопје врз основа на Правилникот за Првенец на генерација, распишува К О Н К У Р С за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2015/2016-2023/2024 Право на учество на конкурсот имаат сите ученици од деветите одделенија кои ги исполнуваат следниве критериуми од Правилникот: К Р И Т Е Р И У М И…

Read More

Запишување на ученици во прво одделение

Запишување ученици во прво одделение во учебната 2024/25 година Почитувани родители/старатели,ООУ „Наум Наумовски Борче“ – Скопје, Ве известува дека Согласно Законот за Основно образование ќе врши запишување на учениците во прво одделение за учебната 2024/2025 година од 02.05.2023 г. до 31.05.2024 година.Право на запишување во прво одделение имаат:• деца кои до крајот на календарската година ќе…

Read More

ЈАВЕН ПОВИК  ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК  ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Распишан е Јавен повик за доделување стипендии на ученици со посебни образовни потреби од Општина Гази Баба за учебната 2023/2024 година со општи одредби: Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно без пресметан персонален данок. Персоналниот данок на стипендијата го…

Read More

Хуманитарен настан „ПОДАЈ РАКА ЗА HАС“

ВЕ ПОКАНУВАМЕ НА ХУМАНИТАРЕН НАСТАН ЗА СОБИРАЊЕ СРЕДСТВА: „ПОДАЈ РАКА ЗА НАС“ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ООУ„НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ на ден 06.11.2023 (понеделник) со почеток во 16 часот Цел на настанот: Набавка на асистивна технологија, за потребите од поефективно, активно вклучување за време на часовите и олеснување на процесот на учење за учениците со посебни образовни…

Read More

ОБЈАВЕН Е ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ, УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024.

ОБЈАВЕН Е ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ, УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ И УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024. Со цел директна финансиска поддршка на талентираните ученици, учениците спортисти и учениците со посебни образовни потреби, општина Гази Баба распиша јавен повик за доделување на 25 стипендии на талентирани ученици, 25 стипении на ученици…

Read More

Повик за стипендирање во рамки на проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, во рамки на проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби, поддржан од Детската фондација Песталоци, отвара повик за стипендирање на 100 ученици од 24 проектни училишта, кои се редовни ученици во тековната учебна година 2022/2023 година. Целта на стипендиите е финансиски да се поддржат ученици со посебни образовни потреби кои потекнуваат од социјално загрозени…

Read More

Патронен празник на училиштето

Одбележување на ООУ „Наум Наумовски Борче“ одбележа 62 години од постоењето со свечена програма подготвена од учениците и наставниците. Градоначалникот на општина Гази Баба, Бобан Стефковски присуствуваше на одбележување на патрониот празник и пред присутните гости се обрати и порача секоја наредна година училиштето да брои се поголеми успеси. “Благодарение на образованието, имаме можност да…

Read More