Повик за стипендирање во рамки на проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби

Здружението за асистивна технологија Отворете ги прозорците, во рамки на проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби, поддржан од Детската фондација Песталоци, отвара повик за стипендирање на 100 ученици од 24 проектни училишта, кои се редовни ученици во тековната учебна година 2022/2023 година. Целта на стипендиите е финансиски да се поддржат ученици со посебни образовни потреби кои потекнуваат од социјално загрозени…

Read More